Euskaraz Mintza

Euskaraz Mintza

En la misma línea de objetivo principal de los planes lingüísticos de las escuelas, Euskaraz Mintza quiere ser una ayuda para la transmisión de nuestra cultura y para el desarrollo global del alumnado. Es por ello que el objetivo principal de este proyecto es conseguir que el euskera, además de ser un idioma educativo, sea también la lengua de relación natural.  

¿Qué es Euskaraz Mintza?

Euskaraz Mintza es una iniciativa que surge en Sortzen de la creencia de que es importante la motivación de los jóvenes y niños/as. Para lograrlo y promover el uso del euskera, ponemos monitoras y monitores durante algunas horas de juego. 

Justificación

SOCIOLINGÜÍSTICA

En una situación sociolingüística normalizada, el trabajo principal de la escuela sería dirigir el trayecto cultural, ya que los idiomas que no se tratan en la escuela se aprenden en el entorno familiar y de amistad.  

Pasado el periodo en el que el modelo casi exclusivo a imitar es la profesora/profesor (3-6 años), la relación entre amiga/os va tomando cada vez más importancia. La niña/o empieza a utilizar los registros que le proporciona el castellano (televisión, amistades…).  

Al desarrollarse la socialización, el castellano empieza a ser el idioma utilizado fuera del aula, y más adelante, en los ciclos superiores e institutos, se empieza a utilizar también en el aula. Las escuelas deben percatarse de este problema e intentar solucionarlo, porque, entre otras cosas, es un hecho que condiciona mucho el desarrollo escolar.  

FACTORES ENDÓGENOS DE LA ENSEÑANZA  

Por un lado, el euskera lleva poco tiempo en la educación reglada, y por otro lado, un alto porcentaje del profesorado es euskaldun berri. Debido a ello, tenemos graves problemas y dificultades para conseguir transmitir la fluidez del lenguaje coloquial en las escuelas.  

EL PROFESORADO  

La situación de los ratios en muchos centros de inmersión agrava de por sí las dificultades, y, en nuestra opinión, las ayudas son escasas.  

Por todo ello, hemos puesto en marcha Euskaraz Mintza. Lo ideamos para dar la vuelta a esta situación, y es importante recalcar que seguimos trabajando en ello.  

Con este proyecto, intentamos ofrecer a las/los niña/os esos registros lingüísticos que no les ofrecen ni la familia ni la calle.  

Aunque pensamos que no es una labor exclusiva de la escuela, creemos que todos tenemos la responsabilidad de trabajar en ello (sobre todo en los centros de inmersión, ya que las familias no son euskaldunes).  

Por medio de la monitorización de algunas horas de juego, ofrecemos al alumnado de infantil y primaria estos registros lingüísticos. Estamos seguros que ello les llevará a usar el euskera también fuera de la escuela.  

Tanto en infantil como en el primer ciclo de primaria, usamos, casi exclusivamente, los juegos tradicionales como herramienta. Por un lado, porque hacen posible la participación, y, por otro lado, porque, como no se usan hoy en día, carecen de clichés lingüísticos predeterminados del castellano. Además, de esta manera, también conseguimos recuperar aquellos juegos que están a punto de desaparecer.  

Las experiencia nos ha enseñado que a partir de cierta edad (en especial 5o y 6o de primaria) los alumnos y alumnas no están a gusto con los juegos tradicionales que se ofrecen. Es por ello, que para ellos hemos preparado otro tipo de actividades, como por ejemplo, diseñar una revista, papiroflexia, malabares, herri kirolak… De este modo, conseguimos motivarlos más y seguimos promoviendo el uso del euskera de modo natural.

El proyecto

Este proyecto se puso en marcha en 2000, y a día de hoy, está implantado en 14 escuelas de Navarra. El/la monitor/a realiza en el centro 2 sesiones de media hora jugando con los niña/os, y una hora más, para realizar actividades de coordinación, recopilación de juegos y desarrollo del proyecto. Así, el trabajo presencial diario será de una hora. Adaptándose a las necesidades de cada centro.  

Para lograr todo esto, es muy importante el trabajo de nuestras monitoras/es. Nuestra función va unida al plan de euskaldunización de la escuela, y tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante, trabajando la relación y participación con el responsable de euskera, el profesorado, dirección y alumnado, acordando y evaluando la programación, rellenando hojas de valoración, marcando objetivos y dando nuevos pasos.  

No somos únicamente monitoras/es para entretener a los niñas/os con juegos, sino que también somos parte del proyecto Euskaraz Mintza. 

Otros proyectos

Euskara Antzokira
EskolHerrianEuskaraz

Euskaraz Mintza

Euskaraz Mintza

Ikastetxeetako hizkuntza plangintzek zuzenduriko helburu nagusiaren ildotik, geure kulturaren transmisio egokirako eta ikasleen garapen osorako lagungarri nahi du izan Euskaraz Mintzak.

Horrela ba, euskara ikas hizkuntza izateaz gain, bizi hizkuntza, eta beraz harremanetarako hizkuntza naturala bihurtzea dugu Euskaraz Mintza programaren helburu nagusia. 

Zer da Euskaraz Mintza?

Euskaraz mintza Sortzen elkartearen eskutik sortu den egitasmoa da, jolastordu batzuetan ikasleentzat begiraleak jartzen ditugu, euskararen erabilpena sustatzeko haur eta gazteak motibatzea garrantzitsua dela uste dugulako. 

Justifikazioa

SOZIOLINGUISTIKOA 

Egoera soziolinguistiko normalizatu batean Eskolaren lana ikasleriaren ibilbide kulturala zuzentzearena da. Ikas irakats hizkuntzatik kanpo geratzen diren gainontzeko hizkuntza erregistro guztiak familiak, senideek edo lagun giroak ematen dizkielarik haurrei. 

Adin txikitan afektibitatea nagusia denez, nahiz eta irakaslea izan imitatzeko eredu

garrantzitsuenetako bat adin honetan kanpo eragile batzuk agertzen hasten dira , lagunen arteko harremanen garrantzia nagusitzen doa, baita hauen eredu linguistikoak ere . 

Honela ba, eta sozializazio garapenari loturik, erdarak eskaintzen dizkion erregistro hurbilak erabiliko ditu haurrak, ondorioz erdara nagusitzen delarik ikasgelaz kanpoko gune hauetan, eta gero, goi zikloetan, bigarren hezkuntzako ikasgelatan ikasleen artekoa ere bai. 

Ikastetxeak hutsune honetaz arduratuta, bideak jarri behar dituzte, beste argudioen artean eskola garapena izugarri baldintzatuta baitago aipatutako hutsunearekin. 

IRAKASKUNTZAK JASATEN DITUEN FAKTORE ENDOGENOAK 

Batetik euskarak hezkuntza egituratuta denbora gutxi daramala ikusirik, eta bestetik irakasle asko eta asko euskaldun berriak direla kontutan hartuta, Euskarazko erregistro osoak eta egokiak eskaintzeko, arazoak eta zailtasuna handiak dauzkagu ikastetxeetan 

IRAKASLEGOA IKASTETXEETAN LANEZ GAINEZKA DAGO 

Hau batez ere euskal lerroetan gertatzen da, murgiltze ereduak gainezka daude eta laguntzak, arrazoi ezberdinak direla medio, urriak dira. 

Guzti hau dela eta jarri genuen martxan EUSKARAZ MINTZA PROIEKTUA. Egoera guzti honi buelta eman eta gure ekarpena egiteko sortu ginen, eta horretan gaudela gogoraraztea beharrezkoa eta garrantzitsua dela deritzogu. 

Helburu orokorra ikasleriak euskaraz normaltasunez egin dezan lortzea da, aipatu bezala, ikasle hauei ama hizkuntzak, edo kaleko eta familiako hizkuntzak ziurtatzen ez dizkien erregistro hurbilak, eskainiko dizkiogularik. 

Betebehar hau propioki eta soilik eskolakoa ez denez, denon ardura bihurtzen da murgiltze ereduen bitartez, gurasoei ere arreta berezia jartzea, euskaldunak ez direnen kasuan bereziki.  Jolastordu batzuetan, monitorizazioaren bidez haur hezkuntza eta lehen Hezkuntzako ikasleei lagunarteko hizkuntza erregistroak eskaintzen dizkiegu, euskararen erabilpena eskola orduetatik kanpo posibleago egingo zaielakoan baikaude. 

Bitarteko tresna gisa, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehenengo bi zikloetan nagusiki jolas tradizionalak erabiliko ditugu. Batetik parte hartzea posible egiten dutelako, eta bestetik gaur egun erabiltzen ez direnez, ohitura linguistikoak ez direlako oztopo bihurtzen, abantaila baizik. Gainera bide batez, galtzeko zorian dauden jolas hauek berpizteko aukera dugu. 

Esperientziak, adin jakin batetik aurrera, bereziki lehen hezkuntzako 5. Eta 6. mailako haurrei, begiraleekin egiten diren jolas hauek ez zaizkiela erakargarriak suertatzen erakutsi digu; umekeriak iruditzen zaizkie proposatutako hainbat jolas. Hori dela eta, adin honetako haurrentzat beste era bateko ekintzak prestatu ditugu, hala nola, aldizkari bat diseinatzea, papiroflexia, malabareak, herri kirolak… Modu honetan, ikasle hauek gehiago motibatzea lortuko dugu, eta era berean euskararen erabilera naturala bultzatzen jarraitzeko aukera ematen dugu

Gure proiektua

2000ko martxoan hasi zen, gaur egun Nafarroako 14 ikastetxeetan gaudelarik lanean. Ikastetxe bakoitzean begirale bakoitzak ordu erdiko bi saio emango ditu ikasleekin jolasten, eta beste ordu erdia koordinazio lanetan, jolas bilketan eta proiektuaren garapenerako lanetan (ikus-entzunezko nahiz baliabide informatikoak lantzen). Horrela, eguneko aurrez aurreko lana ordu betekoa izanez. Ikastetxe bakoitzaren beharretara egokituz.  

Guzti honetarako oso garrantzitsua da gure lana, klabea da gure begiraleen papera. Ikastetxeko euskalduntze planari lotuta doa gure funtzioa eta hau ondo ateratzearen ardura dugu. Ikastetxeko euskara arduradunarekin, irakasleekin, zuzendaritzarekin eta haurrekin harreman egokia eta parte hartzailea landuz, programaketak adostuz eta ebaluatuz, balorazio orriak betez, helburuak markatuz eta hauetarantz urratsak emanez.

Ez gara jolas denboratan haurrak entretenitzeko begiraleak soilik, Euskaraz Mintza Proiektuaren parte baizik.

Beste proiektu batzuk

Euskara Antzokira
EskolHerrianEuskaraz